contact

StrandNL architectuur en interieur is een architectenbureau en bevindt in de binnenstad van Utrecht in een mooi pand uit 1695.

 

Wittevrouwenstraat 28

3512 CV Utrecht

+31 (0) 30 231 37 99

info@strandnl.nl

 

 

 

StrandNL wil alle eigenaren bedanken die hun huis of kantoor beschikbaar hebben gesteld voor fotografie; tevens alle uitvoerende partijen en toeleveranciers zonder wie de projecten nooit zo mooi zouden zijn geworden.

 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en in het bijzonder de rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie voeren wij een beleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt o.a. in dat wij persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen. Onze website maakt gebruik van Google Analytics en dusdanig dat het IP-adres wordt gemaskeerd, er hierover een verwerkingsovereenkomst is getekend met Google dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens check website van de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van StrandNL is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website te hergebruiken. Mocht dit toch gebeuren dan is dat inbreuk op 'Het intellectueel eigendom van StrandNL  © ".